Αποτελέσματα Γενικής Συνελέυσης 25/11/2015

Η Γενική συνέλευση της 25/11/2015 είτε παρουσία, είτε δια αντιπροσώπευσης, 32 οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρέμειναν έως το τέλος για να ψηφίσουν επί των θεμάτων που προέκυψαν από το διάλογο, αποφάσισε:

1. Ομόφωνα αποφασίζουμε τα ανενεργά και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη παίρνουν τελευταία διορία εως το τέλος του έτους να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους αλλιώς από 1/1/2016 αυτά θα διαγραφούν οριστικά.

2. Ομόφωνη Ψήφιση του Ισολογισμού του Ομίλου για το περασμένο έτος.

3. Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία μέσα στις επόμενες εκδηλώσεις του ομίλου τη διεξαγωγή και εκθέσεων Μορφολογίας, απονομές βραβείων και ανάδειξη νικητών και όχι μόνο εκθέσεων Αναγνώρισης όπως εμφανίστηκε στην αντίθετη άποψη που μειοψήφησε.

4. Αποφασίζουμε ομόφωνα να επιτρέπεται η ανάρτηση αναγγελιών γέννας στους ισότοπους του Ομίλου μόνο αν αυτές είναι δηλωμένες στον ΚΟΕ, από μέλη του ομίλου και για τις αγγελίες κουταβιών να είναι αναγνωρισμένα και να περιλαμβάνει αριθμό microchip.

5. Όσον αφορά τις αλλαγές στο προτύπου μορφολογίας αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ:
α) Σωματικό βάρος : τη μείωση των κιλών με μια απόκλιση από το μέσο όρο που έχει βρεθεί ότι είναι 15 και 18 κιλά για τα θηλυκά και τα αρσενικά ζώα αντίστοιχα.
β) Χρωματισμοί ΟΛΟΙ από λευκό έως μαύρο εκτός από αλμπίνο (albino)
γ) Γραμμές κεφαλής ελαφρώς αποκλίνουσες και ανεκτές οι παράλληλες
δ) Το ύψος στο ακρώμιο για τα θηλυκά είναι 50 έως 56 εκατοστά και στα αρσενικά 52 έως 58 εκατοστά,
(Κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίσαμε)
ε) Ο χρωματισμός των ματιών να είναι σκουρόχρωμος. Η μύτη, τα χείλια και το περίγραμμα των ματιών πρέπει να είναι μαύρα ανεξαρτήτου χρώματος μανδύα και οχι καφέ.
στ) Περιγραφή των αυτιών ως ευκίνητα μικρά και στενά , τα οποία στην περίπτωση των ορθόωτων διπλώνουν προς τα πίσω. Προσθήκη του ημιόρθιου τύπου αυτιών ως αποδεκτού.

- Το τελικό σχέδιο για την αλλαγή του μορφολογικού προτύπου θα βασισθεί στις παραπάνω αποφάσεις της ΓΣ, και θα ανακοινωθεί από τον όμιλο έπειτα από σχετική διαβούλευση με τον ΚΟΕ.


© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.