ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/11/2016 - Κατόπιν ψηφοφορίας το νέο ΔΣ για τα επόμενα 2 χρόνια διαμορφώνεται ως εξής :
Ανετάκης Νίκος (Πρόεδρος)
Αλεξάκης Δημήτρης (Αντιπρόεδρος)
Ζαχαριουδάκης Γιώργος (Γραμματέας)
Πολυχρονάκης Γιάννης (Ταμίας)
Πασσάς Μάνος (Μέλος)

Αναπληρωματικά Μελή :
Αρβανίτης Χαράλαμπος
Μαραγγός Σταύρος
Μπουμπάκης Γιάννης

Ελεγκτική Επιτροπή:
Κουράκης Γιώργος
Παπαδιοχος Βαγγέλης

Στo Ηράκλειο σήμερα 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18.00 μ.μ οι υπογράφοντες παρακάτω ενήλικες πολίτες και διαθέτοντας τα νόμιμα προσόντα συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε τα ακόλουθα :

1. Ιδρύουμε το σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Όμιλος Κρητικού Λαγωνικού» και διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.ΛΑ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό, το οποίο καταρτίσαμε και υπογράψαμε μαζί με τον παρόν πρακτικό ίδρυσης.


2. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου που υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη μας .


3. Εκλέγουμε παμψηφεί πενταμελές διοικητικό συμβούλιο όπως προβλέπει το καταστατικό, αποτελούμενο από τα εξής πέντε (5) ιδρυτικά μέλη με την αντίστοιχη ιδιότητα :
Πρόεδρος: Ανετάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηρακλείου
2.Αντιπρόεδρος: Αλεξάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ηρακλείου
3. Γραμματέας: Ζαχαριουδάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, κάτοικος Ηρακλείου
4. Ταμίας: Πολυχρονάκης Ιωάννης του Χαράλαμπου, κάτοικος Ηρακλείου
5. Μέλος: Κλάδος Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή, κάτοικος Ηρακλείου.


4. Εκλέγουμε παμψηφεί 3 αναπληρωματικά μέλη όπως αναφέρει το καταστατικό:
1ο Αναπ/κό : Κουράκης Γεώργιος του Αντωνίου κάτοικος Ηρακλειου
2ο Αναπ/κό : Γραμματικάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη κάτοικος Ηρακλείου
3ο Αναπ/κό : Αρβανίτης Χαραλαμπος του Ιωάννη κάτοικος Χαλκίδας


5. Εκλέγουμε παμψηφεί 2 μέλη Ελεγκτικής επιτροπής:
1ο μέλος:Ρομπογιαννάκης Στυλιανός του Ιωάννη κατοικος Ηρακλείου
2ο μέλος:Μπουμπάκης Ιωάννης του Κων/νου κάτοικος Ρεθύμνου


Αναθέτουμε στο παραπάνω διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς αναγνώριση του συλλόγου μας ενώπιον του Πρωτοδικείου Ηρακλείου προς εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο συλλόγων και να προετοιμάσει την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό.

© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.