Καταγραφή - δημιουργία βάσης δεδομένων

Προς ενημέρωση όλων των μελών και όσων επιθυμούν να ενταχθούν στα μέλη του Ομίλου.
Ο Όμιλος με πολύ αγώνα ολοκλήρωσε όλες τις νομικές λογιστικές τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες έτσι ώστε να περάσει σε δράσεις.
Έχει ξεκινήσει ήδη τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα αποτελείται από πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα από τα μέλη ζώα. Εστιάζουμε κυρίως σε κυνηγετικά σκυλιά, χωρίς να αποκλείουμε κανένα ζώο. Δεν πρόκειται ούτε για αναγνώριση ούτε για αξιολόγηση, μόνο καταγραφή.
Εκδήλωση για αναγνώριση ήδη είναι στο πρόγραμμα του Ομίλου φυσικά με κριτή του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος που θα επιλέξουμε άμεσα. Τα στοιχεία δεν θα είναι δημόσια για ευνόητους λόγους και σκοπό έχουν την ενίσχυση της ορθής κατεύθυνσης στην εκτροφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.


© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.