Μελέτη - Βάση Δεδομένων

Ο Όμιλος Κρητικού Λαγωνικού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του για συλλογή γενετικού υλικού αλλά και για τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τα υπάρχοντα διαθέσιμα ζώα. Τα παραπάνω φυσικά θα συντελέσουν στην ενίσχυση της ορθής κατεύθυνσης στην εκτροφή που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου.
Ο Όμιλος πραγματοποιώντας επαφές κυρίως με κυνηγούς χτίζει μία βάση δεδομένων που αριθμεί περίπου 100 σκυλιά σήμερα και συνεχώς αυξάνει. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφεί των ζώων αυτών είναι κυνηγετικά, σκυλιά εργασίας που θα εμπλουτίσουν την σχετικά μικρή γονιδιακή δεξαμενή εκτροφής. Ελάχιστα είναι τα ζώα που δεν κυνηγούν, επειδή είτε είναι νεαρά , είτε προέρχονται από ιδιοκτήτες που δεν είναι κυνηγοί.
Όπως έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν ζητήθηκε από τον Όμιλο μας μέσω του επίτιμου μέλους μας Astrid Collet να συμμετάσχουμε σε μία μελέτη παγκοσμίου εύρους που πραγματοποιεί ένας από τους μεγαλύτερους κυνολογικούς ομίλους στη Γερμανία και αφορά πολλές αναγνωρισμένες και μη μεσογειακές και αλλες λαγωνικές φυλές. Με την καθοδήγηση της Ursulla Arnold συλλέχθηκαν 67 δείγματα σάλιου, συνοδευόμενα από σωματομετρήσεις φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες ,Κρητικών Λαγωνικών τα οποία δε παρουσιάζουν στενή γνωστή συγγένεια μεταξύ τους και δεν περιέχουν καμία πρόσμιξη με οποιαδήποτε ποικιλία ποτένγκο ή άλλης φυλής που μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα της μελέτης, όσο τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα δείγματα αυτά ήδη έχουν φτάσει στα εργαστήρια και όλοι περιμένουμε εναγωνίως την έκθεση-αναφορά της κυρίας Ursulla Arnold.
Η βάση δεδομένων όμως του ομίλου δε σταματά να εμπλουτίζεται.
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθούν γύρω από τη δράση του ομίλου και τις μελλοντικές εκδηλώσεις, σεμινάρια αναγνωρίσεις. Ο όμιλος είναι ο κόσμος του, και τα οφέλη των δράσεων αυτών αφορούν τη φυλή και το σύνολο των ανθρώπων που την πλαισιώνουν.


© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.