Έγκριση αίτησης αναγνώρισης Ομίλου

Ap. πρωτ. 505/2014
Σε συνέχεια της από 27/.10.14 αποστολής σας προς εμάς του θεωρημένου από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Καταστατικού σας, το Δ.Σ. Κ.Ο.Ε. σας ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Ομίλου Κρητικού λαγωνικού.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους σας.
Από το Δ.Σ. του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος
25.11.2014

© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.