ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Όμιλος Κρητικού Λαγωνικού και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου πραγματοποιούν έκθεση αναγνώρισης και μορφολογίας Κρητικών Λαγωνικών Κυριακή 22 Απριλίου στο γήπεδο μπάσκετ ΕΟΤ Αγίου Νικολάου (δίπλα στο κολυμβητήριο). Για την αναγνώριση Κρητικών Λαγωνικών απαιτείται ενημερωμένο και σφραγισμένο βιβλιάριο υγείας και μικροτσίπ. Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής ούτε υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. Ασφαλώς τα ζώα θα πρέπει να είναι αρτιμελή και υγιή. Δικαιούνται αναγνώριση ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών.

Για την συμμετοχή στην μορφολογία θα πρέπει αρχικά τα ζώα να έχουν ήδη αναγνωριστεί σε προηγούμενη έκθεση και να πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι κάτοχοι των ζώων θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη δήλωση βάση οδηγιών του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος εμπρόθεσμα στο cretandog@gmail.com

© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.